رتبه بندي

انجمن صنفي پيمانکاران استان تهران در زمينه هاي ذيل داراي تفاهمنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران در زمينه دريافت تشخيص صلاحيت پيمانکاري و بررسي پرونده هاي الکترونيکي و داراي کارتابل پايش از سازمان برنامه و بودجه کشور ميباشد.

انجمن صنفي پيمانکاران استان تهران، در خدمت پيمانکاران محترم  در حوزه ذيل ميباشد:

•         اخذ گذر واژه دوم جهت ورود به سامانه ساجات

•         مشاوره رايگان، اخذ، تمديد و ارتقا رتبه شرکت هاي پيمانکاري در حداقل زمان   

   •       کليه اموري که منجر به ارتقاء و يا اخذ گواهي رتبه بندي گردد.

رتبه بندي يک نوع مقياس گذاري براي تضمين کيفيت و کميت شرکت هاي برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که اين خدمات توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري براي پيمانکاران و شرکت ها ارائه مي گردد. شرکت هاي پيمانکاري با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتياز آور از 1 تا 5 رتبه بندي مي شوند  که در واقع 5 پايين ترين و 1 بالاترين رتبه محسوب مي شود.ولي شرکت هاي مشاور از 1 تا 3 رتبه بندي اخذ مي کنند که 3 پايين ترين و 1 بالاترين رتبه است. براي رتبه بندي شرکت هاي پيمانکار ملاک اصلي تعداد نيروي فني و مهندسي حاضر در هيئت مديره ي يک شرکت است .

رتبه بندي شرکت ها در بخش هاي ذيل انجام مي گيرد :

1-رتبه بندي پيمانکاري

2-رتبه بندي مشاوران

3- رتبه بندي شرکت هاي انورماتيک

4- رتبه بندي شرکت هاي EPC

5- رتبه بندي اندوه سازان

رشته هاي پيمانکاري شامل :

1-ساختمان و ابنيه

2-راه و ترابري

3-صنعت و معدن

4-تاسيسات و تجهيزات

5-کشاورزي

6-آب

7-مرمت آثار باستاني  

8-کاوش هاي زميني

9-ارتباطات

10-نفت و گاز

11-نيرو

رتبه بندي فوايد بسياري دارد و نشانگر اعتبار يک شرکت است. قدر مسلم آن است که شرکت هايي که رتبه ي بهتري دارند نسبت به ساير شرکت ها در جذب مشتري موفق ترند و در مقايسه با ساير شرکت ها ارجحيت دارند که اين خود اماره اي است بر تخصص و تجربه ي شرکت در حوزه اي که در آن زمينه فعاليت دارد . در ذيل ، به مهم ترين فوايد رتبه بندي اشاره مي کنيم :

از جمله فوايد رتبه بندي عبارت است از:

* يکي از شرايط عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان هاي دولتي رتبه بندي شرکت است.در غير اين صورت مراکز دولتي اجازه ندارند با شرکت هايي که فاقد رتبه هستند قرارداد ببندند. * رتبه بندي شرکت ها در صنايع گوناگون مي تواند نماي کلي از وضعيت شرکت ها باشد. * شرکت هاي پيمانکاري براي شرکت در مناقصات دولتي بايد داراي گواهي نامه ي صلاحيت پيمانکاري باشد. * سرمايه گذاران با توجه به رتبه بندي شرکت ها و توانايي مالي و فني آن ها مي توانند در انتخاب شرکت مناسب براي اجراي پروژه ي خود بهتر تصميم گيري نمايند.

صلاحيت پيمانکاري

گواهي صلاحيت پيمانکاري مختص شرکتهايي مي باشدکه درحوزه آب ساختمان، راه و ترابري، صنعت و معدن، نيرو، تاسيسات و تجهيزات، کاوش هاي زميني، ارتباطات وفناوري اطلاعات، کشاورزي، مرمت آثار باستاني ونفت وگاز فعاليت دارند.

صدور گواهينامه تشخيص صلاحيت پيمانکاري  در پايه هاي 1 و 2 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در پايه هاي 3 و 4 و  5 توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها انجام مي شود که در نهايت قرارگرفتن گواهينامه تشخيص صلاحيت پيمانکاري همه شرکت ها در هر پايه اي در سايت ساجار به نشاني  sajar.mporg.ir   توسط سازمان برنامه و وبودجه کشور صورت مي پذيرد.

نحوه ثبت نام

جهت اخذ گريد پيمانکاران مي توانيد به صورت مستقيم از طريق سامانه سازمان برنامه اقدام نماييد و در صورت عدم آشنايي با روال هاي کاري از طريق خدمات انجمن اقدام نماييد.

آدرس دسترسي به سامانه سازمان برنامه  و همچنين سامانه درخواست عضويت در همين صفحه آمده است.

 

سازمان برنامه

سامانه در خواست انجمن