شما در اين بخش مي تواند سوالاتي که اغلب توسط متقاضيان پرسيده مي شود را مشاهده نماييد و به پاسخ هاي مورد نظر دسترسي داشته باشيد.

سوالات متداول

چه شرکت هايي ميتوانند براي صلاحيت ايمني اقدام کنند؟

شرکت هايي که از مراجع ذيصلاح گواهينامه صلاحيت داشته باشند به طور مثال اداره کار، سازمان برنامه ، صنعت ومعدن و....

آيا شرکت ها مي توانند از هر استان براي صلاحيت ايمني اقدام کنند؟

خير ثبت شرکت در هر استان باشد ، از همان استان اقدام مي کند

براي صلاحيت ايمني بايد چه اقداماتي انجام داد؟

تشکيل پرونده فيزيکي در انجمن و ثبت نام در سايت سامانه جامع روابط کار svcc.mcls.gov.ir

براي تشکيل پرونده فيزيکي چه اقدامي انجام دهيم؟

ابتدا از سايت انجمن در قسمت صلاحيت ايمني ، مدارک لازم دانلود کرده و فرم ها در سر برگ وطبق چک ليست مدارک آماده کنيد. aspt.ir

براي ثبت نام در سامانه جامع روابط چه کاري انجام دهيم؟

ابتدا مدير عامل وهيئت مديره را به صورت کارگر احراز هويت انجام دهيد ، سپس شرکت را به عنوان کارفرما ي حقوقي احراز هويت مي کنيد.

احراز هويت را در کجا انجام دهيم؟
احراز هويت را در کجا انجام دهيم؟
از سايت svcc.mcls.gov.ir قسمت ثبت نام وسپس احراز هويت الکترونيکي را انتخاب کنيد.
کلاس ها و آزمون به چه صورتي برگزار مي گردد؟
کلاس ها به صورت آنلاين و آزمون به صورت حضوري برگزار مي گردد.
چه کساني بايد در کلاس ها شرکت نمايند؟
يک نفر از هيئت مديره در کلاس کارفرمايي 20 ساعته در طول 3 روز ودر صورت داشتن پروژه کل نفرات طبق بيمه به روز بايد کلاس ايمني کارگري 8 ساعت در طول 1 روز بگذرانند.
براي ثبت نام کلاس صلاحيت ايمني بايد به چه صورتي اقدام نماييم؟
از سامانه زير با نام کاربري ورمز عبور وارد سامانه شويد kardan.mcls.gov.ir در قسمت فراگير /تقويم آموزشي /انجمن تاسيسات وتجهيزات استان تهران را انتخاب مي کنيد .
آزمون ونحوه پرينت گواهينامه به چه صورتي است؟
محل آزمون،ساعت و روز آزمون در سايت kardan.mcls.gov.irدر قسمت فراگير /دوره هاي من/مي توانيد محل آزمون را مشاهده کنيدوبعد از آزمون ، گواهينامه دوره در همين قسمت قابل پرينت است.