وظايف و خدمات انجمن

حفظ حقوق و منافع مشروع قانوني مشترک اعضا اعم از اشخاص حقيقي و شرکتها، موسسات و انجمنها و تشکلهاي وابسته به انجمن.

ايجاد فضاي مناسب در همياري و همکاري بين اعضا انجمن با ارگانها و نهادها و دواير و سازمانهاي دولتي ذيربط.

ملزم نمودن کليه اعضاي انجمن به مراعات اصول فني و قواعد صحيح در انجام تعهدات خود در اجراي پيمانهاي منعقده و در صورت لزوم تشکيل کلاسها و سمينارهاي آموزشي مربوطه براي آگاهي هرچه بيشتر پرسنل اعضا از اصول و قوانين و ضوابط.

شرکت در جلسات و کميسيون هاي مربوط به موسسات ساختماني و تاسيساتي در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي مربوطه در خصوص امور مربوط به ماليات، بيمه هاي اجتماعي و غيره از جمله اختلافات کارفرما ، پيمانکار و کارگران مربوطه.

انجمن سعي خواهد داشت که در تهيه قوانين و آيين نامه ها و هر نوع مقرراتي که وزارتخانه ها و سازمان هاي مربوطه و شوراي عالي کار و تشکلهاي کارگري و کارفرمايي ذيربط و وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان هاي دولتي و شهرداري ها راجع به امور ساختماني و تاسيساتي تهيه مي نمايند نظريه خود را اعلام نمايد.

مشارکت در کنفرانس ها، کنگره ها، کميته هاي کار و حفاظت و همکاري برابر شرايط مندرج در آيين نامه هاي مربوط و فراهم آوردن امکانات تحصيل و برگزاري دوره هاي تخصصي براي اعضا با همکاري وزارت علوم و آموزش عالي و ساير دستگاه هاي ذيربط.

تشکيل شوراي بررسي اختلاف و سازش جهت رفع اختلاف ناشي از قانون کار با تاييد وزارت کار و اموراجتماعي فيمابين کار فرمايان پروژه ها و پيمانکاران و همچنين پرسنل پيمانکاران و شرکتهاي عضو انجمن و چنانچه خارج از حوزه فعاليت انجمن باشد از طريق وکلاي حقوقي و يا ارتباط با تشکلهاي ذيربط.

ثبت نام در انجمن

جهت عضويت در انجمن شما مي بايست در مرحله اول در خواست خود را به صورت الکترونيک و از سامانه اتوماسيون انجمن را ارسال فرماييد.

براي اين منظور مي توانيد از بخش پيوند هاي همين صفحه وارد صفحه ورود به سامانه شده و از بخش ثبت نام مطابق با مراحل سامانه نسبت به ثبت نام اقدام نماييد.

ثبت درخواست ، نامه و درخواست مشاوره

انجمن صنفي پيمانکاران جهت ارتقا و بهينه سازي فرايند هاي خود و همچنين جلوگيرياز بيماري کرونا نسبت به راه اندازي سامانه اتوماسيون انجمن جهت دوري از فرايند هاي کاغذي و فيزيکي اقدام نموده است.

از اين پس اعضاي انجمن جهت مکاتبه با انجمن مي توانند از طريق کارتابل الکترونيک خود نسبت به ثبت و پيگيري مکاتبات خود و همچنين اخذ مشاوره اقدام نمايند.

راهنمايي:

نام کاربري و رمز عبور اعضا قديمي سايت شناسه ملي شرکت مي باشد که  مي توانند پس از اولين ورود نسبت به تغيير رمز خود اقدام نمايند در غير اين صورت نسبت به ثبت نام اعضاي جديد در سامانه اقدامات لازم انجام دهند.

 

پيوند هاي مرتبط